Vikingene krysset hav i lave, åpne båter. Uten redningsvest!

vikingskip-1_2Vikingskipene var enkle båter som i utgangspunktet var laget for å ro.
De var tilpasset bruk i fjordene og nært land. I tillegg var de lave og ofte ikke særlig stødige.

Måten båtene var bygget på var likevel veldig smart. vikingskip-2_2De hadde nemlig kjøl! Dette var stokker i kjøreretningen under båten, slik at den fikk form som en V når du ser den forfra. Med den rette stokken i bunnen ble båten stødigere og enklere å styre.

Etterhvert satte man seil på båtene og det fungerte så bra at man bygget større og bredere båter med samme form.
vikingskip-3_2Vikingskipene var likevel farlige å krysse åpent hav med.

Vikingtidens seilere lærte seg å bygge skip med dypere kjøl for bedre stødighet, samtidig som de ble større.

De fleste skipene som ble brukt av vikingene i deres ferder over havet på 800-tallet, tilhørte en egen båttype kalt asker.

vikingskip-4_2De var bygd som transportskip for hærfolk som skulle reise langt for å hjemsøke fremmede land. De hadde opptil 30 årer og mast med seil samtidig som skipene var så lette at vikingene kunne trekke de opp på strendene når de gikk i land.

I begynnelsen av 900-tallet ble det bygget forskjellige skip for bestemte formål, som hærskip for krig og fraktskip for varetransport.

vikingskip-5_2De fleste funn av vikingskip i moderne tid stammer fra tiden etter ca. 900 e. Kr.

Mot slutten av vikingtiden fram til ca. år 1050 ble skipene større. Fra vikingebyen Hedeby, er rester av en stor knarr funnet med en lasteevne på hele 60 tonn. I 1997 ble det hittil største vikingskipet funnet nær Roskilde i Danmark. Dette skipet er en stor skeid på 36 meter, 78 årer og med plass til et mannskap på over 100 mann.

Tenk på at vikingene seilte til Island, England, Frankrike og helt til Nord-Amerika i disse skipene. Ikke var det senger ombord. Ikke do, og ingen tenkte på å finne opp redningsvesten! Det gikk nok ikke alltid bra når

de kom ut for stormer på havet. Likevel kan vi være stolte av starten på Norge som sjøfartsnasjon.

Illustrasjoner: Bjørn Sand Lindow

Meld deg inn i Eliasklubben!