Sjøveisregler – sjøens trafikkregler

På land har vi trafikkregler. Trafikkreglene på sjøen kalles sjøveisregler og de hjelper oss slik at vi ikke krasjer med andre båter.

Møtende båter

Når vi møter en båt som kommer rett mot oss, skal vi svinge ut til høyre. På sjøen sier vi at vi svinger til styrbord når vi svinger til høyre, og babord når vi svinger til venstre.

Å ta igjen en båt

Hvis vi tar igjen en båt kan vi velge på hvilken side av den andre båten vi vil gå forbi.

Vikeplikt for andre båter


Kommer en båt fra siden må du styre unna, hvis båten kommer fra styrbord. Nesten som på veien hvor det er vikeplikt fra høyre. Skal du gi plass til en annen båt skal du alltid styre slik at du går bak båten du gir plass for. Å styre unna for en båt kalles å vike.

Vikeplikt for seilbåter

Hvis du er i motorbåt og møter en seilbåt, har du alltid vikeplikt uansett fra hvilken side seilbåten kommer.

Møtende lastebåt

Er vi er ute og ror, skal både motorbåter og seilbåter vike for oss. Men møter du en lastebåt eller en rutebåt, skal du alltid styre unna uansett hva slags båt du er om bord i.