Sjømerker

Er du ute i båt kan du se forskjellige staker ute i vannet. De er sjøens trafikkskilt:

Jernstang

Noen skjær eller grunner er merket med en jernstang med en veiviser som peker til den siden det er trygt å seile.

Røde og grønne staker

”Veien” på sjøen hvor de store båtene kjører, kaller vi for leia. De røde stakene står på den ene siden av leia og de grønne på den andre. Om natten er leia merket med lys fra fyr og lykter. Det er også lys på noen av stakene, grønt på de grønne og rødt på de røde.

Gule bøyer

På innsiden av bøyene skal det være trygt å bade. Alle båter må kjøre utenfor de gule bøyene.

Sjøkart

Et sjøkart hjelper deg med navigeringen – det hjelper til med å finne frem. På sjøkartet står grunner merket av, sjømerkene er tegnet inn og det er tegnet inn hvilke farger det er i lyset fra fyrlyktene.