Morsomme skapninger som smaker godt!

Du har sikkert fisket småkrabber ved sjøen om sommeren. Strandkrabbene blir ikke så store som de vi pleier å spise, men de smaker faktisk like godt!

Her lærer du litt om de vanligste skalldyrene vi har langs kysten vår, og faktisk er alle fra den samme familien, Tifotkreps.

Krabber

Er krepsdyr med et solid skall, 5 par ben og kraftige klør. Disse bruker de til å knuse og holde maten, og til forsvar.

Langs kysten vår regner man med at det finnes rundt 30 ulike arter.

Krabbene skifter skall en gang i året og går sidelengs fordi de har dårlig syn, men bruker følehårene fordi de virker best sidelengs! Krabber spiser det meste og er særlig glad i død fisk.

Krabbe er godt og sunt og kan spises hele året. Det vanligste er å koke krabben. Høysesongen er i september.

Kongekrabbe

I Finnmark og Troms har vi de senere årene fått en kraftig økning i bestanden av kongekrabbe. Den har kommet fra Russland og formerer seg veldig raskt og kan rense hele fjorder for liv.

Hummer

Hummer lever i saltvann og er veldig etterspurt som mat og kalles en delikatesse.
Hummeren oppholder seg som på 5 til 40 meters dyp.

Hummeren spiser mest muslinger, snegler og kråkeboller.
Det tar 5-13 år før hummeren kan formere seg, derfor er det viktig med kontroll på fangsten.

I Norge fiskes det hvert år ca 5000 tonn reker langs kysten og i fjordene våre. Nok til alle!

Sjøkreps

Sjøkreps er en nær slektning av hummer men er mye mindre og smalere med lange tynne klør. Den lever på myk bunn av sand og leire i Skagerrak og Kattegat, på 30-40 meters dyp.

Sjøkrepsen er populær sjømat og smaker mildere enn vanlig ferskvannskreps.

Reker

Er ofte ganske små dyr som forflytter seg i store stimer. Det finnes reker både i saltvann og ferskvann i forskjellige størrelser.

Reker er det mest spiste skalldyret vi har og er spesielt populært om sommeren. Vi regner med ca 35 rekearter langs kysten vår, og over 2000 på verdensbasis. Rekene er også viktig næring for mange fiskeslag.