Miljøvern er alles ansvar!

Miljøvern er den viktige jobben som gjøres for å holde hav og land friskt! Blir det for mye forurensning blir det faktisk sykdom! Dyr og planter i havet og langs kysten er sårbare for giftstoffer som kommer fra forskjellige typer søppel, og artene kan i verste fall dø ut. Alle dyrearter og planter er viktige for samspillet i naturen. Det må være i balanse!

Å plukke søppel er en veldig viktig ting å gjøre. For eksempel plast, inneholder ofte giftstoffer og naturen klarer ikke bryte ned plasten. Ikke bare er det stygt å se på, men det er farlig også!

Kysten vår er veldig sårbar fordi det er et kaldt klima her og mange arter er ekstra utsatt. Samtidig har vi mange oljeplattformer som vi må sørge for at ikke får lekkasjer med oljesøl.

Oljesøl er ekstremt farlig for livet i havet og langs kysten. Skjer det oljeutslipp blir ofte områdene som rammes totalt ødelagt i lang tid. Fugl og fisk dør og plantelivet forsvinner. Heldigvis er vi i Norge godt forberedt om slike ting skjer.

For landet vårt er rent hav spesielt viktig! Fiske og oppdrett av fisk er en av våre viktigste inntektskilder, og vi er kjent over hele verden får vår gode fisk fra rent hav!

Mye av forurensningen som treffer oss kommer fra andre land. Enten via strømmene i havene, eller gjennom skyer som snder forurensningen over oss i form av regn.

I våre kalde strøk er vi ekstra sårbare for klimaendringer som kommer fordi vi forurenser mer. Klimaendringer betyr at temperaturen forandrer seg over en tidsperiode. Det blir varmere der det burde vært kaldt, det kan bli tørrere eller fuktigere. Alt av dyre- og planteliv påvirkes av dette. Vi vet allerede at dette gjør at isen smelter raskere og at dette skaper store problemer.

Det viktigste er at de som styrer landene bestemmer seg for å gjøre alt de kan for å minske utslipp som forurenser, og at barn og voksne plukker søppel og er på vakt mot forurensning der vi ferdes.