Årstidene i havet

Våren

På våren blir det varmere i lufta, gress og blomster spirer og dagene blir lysere. Det er nesten sånn i havet også. Det blir varmere og lysere i vannet og dyrelivet i havet våkner til live.

Planteplankton er så små at det ikke er mulig å se de, men på våren når det er mange plankton kan du se et brungrønt teppe øverst i vannoverflaten. Planteplantonene lever i vannskorpa, og de ”spiser” bakterier og sollys. Planteplankton kalles også for ”havets gress”.

Dyreplankton er små krepsdyr, larver og småfisk. De spiser planteplankton. Større fisk spiser krepsedyr og småfisk.

På våren gyter fisk og dyreplanktonene legger egg. Det spirer og gror i havet på våren og sommeren.

Sommeren

På sommeren dukker småmaneter, krabber, sjøstjerner og andre sjødyr opp i fjæra. Det er masse mat til fisk og andre sjødyr. Havbunnen er dekket av et fargerikt teppe av tang og tare i rødt, brunt og grønt. Det er masse spennende å finne i strandkanten!

Høsten

På høsten blir det kaldere i været og i sjøen. Det blir mindre alger og plankton, og mindre mat til fiskene. Under høststormer virvles vannet og havbunnen rundt. Det kan gjøre at mat og næring fra dypet kommer opp til overflaten og igjen gir næring til plankton og fisk som lever i overflaten.

Vinter

Vinterstid er det korte dager med lite lys. I sjøen merkes dette – plankton og alger er nesten borte. På dypet er det varmere og mange fisk flytter nedover til dypt vann. Næringssalter fra havbunnen stiger sakte mot havbunnen og forbereder havet på en ny vår.