Hva vet du om tidevannet?

Flo og Fjære, eller høyvann og lavvann er et naturlig fenomen langs kysten og enkelte steder er det veldig stor forskjell.
Hvorfor skjer dette?

Astronomisk tidevann og værets virkning  gjør at vi opplever to ganger lavvann og 2 ganger høyvann hvert eneste døgn.

Dette skjer fordi jorden, månen og solen tiltrekkes av hverandre. Siden jorden går rundt skapes tidevannet. Enkelt sagt har månen sterkere tiltrekning på jorda enn sola.

Bildene over viser forskjellen på høyvann og lavvann i en fjord på Trøndelagskysten. Det forandres fra strand til brygge på 5 timer.

Tidevannet gjør at vi får endringer i vannstanden, altså hvor høyt eller lavt vannet er.

Vær og vind gir også endringer i vannstanden. Vanntemperatur, lufttrykk, vindstyrke og saltinnhold gjør at forskjellene på tidevannet aldri er helt like over tid.

Tidevannet vi opplever i Norge er skapt i Atlanterhavet. Det dannes en tidevannsbølge som går østover i Den engelske kanal og forplanter seg i Norskehavet og følger norskekysten nordover. Enkelte steder er forskjellene så store at det to ganger i døgnet blir så store forandringer i fjæra at landskapet blir totalt forandret. Andre steder ser man nesten ikke forskjell.

Når ulike tidevannsbølger treffer hverandre utliknes kraften og vi får steder hvor det nesten ikke er forskjell i vannstanden. I Nord-Norge derimot fungerer Lofotøyene som en vegg og stanser den største tidevannsbølgen slik at vi opplever store forskjeller i området rundt Narvik. Helt nord i Finnmark finner vi de største forskjellene.

Vil du se hvordan tidevannet oppfører seg i nærheten av der du er, kan du laste ned en tidevannstabell.