Kan du noe om flaggene som brukes på sjøen?

Flagget er viktig på sjøen og man har respekt for bruken av det. I småbåter er det vanlig med et norsk flagg akter (bak) på båten. Dette forteller andre hvilket land kommer fra.

Man er ikke nødt til å flagge med norsk flagg når man er i norske  farvann, men flagget har blitt et symbol på gleden ved å være på sjøen. Det norske flagget tas ned ved solnedgang og settes opp ved soloppgang. Ser du norske flagg med splitt, er dette orlogsflagg som brukes av marinen og andre myndigheter.

Signalflaggene er mer enn bare pene flagg med én betydning. De er faktisk en del av noe så mystisk som Den Maritime Kodeboken! Her ser du noen av flaggene. I tillegg har hvert flagg en fast bokstav slik at andre kan lese ut i fra flaggene som brukes på et skip. Dette er regler som gjelder på alle hav over hele verden.

Her ser du noen av de vanligste signalflaggene: