Bildeserie: Pattedyr

I havet og fjæra finnes det flere typer pattedyr.

Klikk på bildene under for å lære mer om noen av dyrene.

Spermhval

Spermhval: Den største av tannhvalene, og finnes langs hele kysten men vanligst i Nord-Norge. Kjennetegnes på den mørkt gråbrune fargen.

Blåhval

Blåhvalen er det største pattedyret som har levd og lever på jorden, den tilhører finnhvalene. Blåhvalene kan bli inntil 34 meter lang og veie ca 200 tonn.

Nise

Nisen kjennetegnes på mørk ryggfarge med noe lysere partier langs sidene, halsen og buken. Den har en liten trekantet ryggfinne som dukker opp vannet med jevne mellomrom.

Sel

De to vanligste selartene langs norskekysten er havert og steinkobbe. Haverten kan bli 3 meter lang og veie 300 kilo og er den største av de to. Den finnes lenger ut mot havet enn steinkobben.

Oter

Oteren er det største av mårdyrene våre, og er vanlig i Nord-Norge, men blir sjeldnere jo lengre sør man kommer.

Mink

Minken er et lite mårdyr som kjennetegnes best på den brune kroppen og den hvite flekken på halsen. Den er mye mindre enn sin slektning oteren.