Bildeserie: Krepsdyr

Krepsdyrene er en stor dyregruppe som blant annet inneholder reker, tanglopper, rur, hummer og krabber.

Klikk på bildene under for å lære litt om noen av de.

Dypvannsreke

Dypvannsreka er den reka vi alle kjenner fra butikkene, og Norge eksporterer årlig reker for om lag 1 milliard kroner.

Strandkrabbe

Strandkrabben er den vanligste krabben i fjæra. Fargen varierer etter hvor krabben lever. De grønnaktige lever mest blant tang og tare, mens de brune lever på sand-, mudder- eller steinbunn.

Taskekrabbe

Taskekrabben er større, og lever på dypere vann (ned til ca.100 meter) enn strandkrabben. Den er også mer rødlig i fargen enn sin mindre slektning.

Eremittkreps

Eremittkrepsen lager ikke eget hus slik som sneglene, og bor derfor i gamle sneglehus når sneglene som har eid det er døde.

Fjærerur

Selv om rur ligner mest på et skjell, bor det faktisk et lite krepsdyr inne i rurhuset. Fjæreruren er den vanligste av mange sorter rur, og finnes vanlig på svaberg og i fjæra langs hele kysten.